เครื่องควบคุมอุณหภูมิ และ ความชื้น ( Precision Air Processor )

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น หรือ เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Processor) คือเครื่องที่ช่วยรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยเครื่องจะทำหน้าที่ปรับอากาศและควบคุมอุณหภูมิ รวมถึงความชื้น หากเลือกเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่มีประสิทธิภาพจะสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างแม่นยำ นิยมใช้ในห้องคอมพิวเตอร์ห้อง Data Center  ห้อง Laboratory , ภายในโรงงาน หรือห้องโทรคมนาคม ที่จำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เกิดการเสียหาย หากมีอุณหภูมิหรือความชื้นที่ไม่เหมาะสมนั่นเอง  

ติดต่อเรา

Best Seller Product

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Processor)

PAP Mini -Light Duty Series Air Cooled
เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Processor) - PAP Mini Light Duty Series
ORION PAP Temperature Control Type
เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Processor) -PAP Temperature Control
PAP Temperature And Humidity Control Type
เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Processor) -PAP Temperature And Humidity Control
เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Processor)