ออโต้เดรน (Auto Drain)​

ออโต้เดรน (Auto Drain)  คือ อุปกรณ์ที่ช่วยให้การระบายน้ำ สามารถระบายได้ง่าย หรือสะดวกมากขึ้น โดยใช้ติดตั้งในระบบท่อลมที่มักเกิดการขังของน้ำภายในท่อส่งลม หรือใต้ถังเก็บลม ออโต้เดรน (Auto Drain) สำคัญมากๆ ในระบบนิวเมติกส์เพราะทำหน้าที่ในการระบายน้ำเสียหรือน้ำขัง บางครั้งน้ำอาจเกิดจากการสะสมของไอน้ำจนกลายเป็นหยดน้ำ หากน้ำขังหรือหยดน้ำมีปริมาณมากเกินไป ก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมระบบนิวเมติกส์ จึงเกิดความร้อนสะสมขึ้น และนั่นอาจนำมาสู่การสูญเสียพลังงานและทำให้กระบวนการผลิตของคุณเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้

ติดต่อเรา

ORION Auto Drain

Specifications Auto Drain Trap

Drain conditions: Air pressure (gauge pressure): 0.69MPa.

※ Indoor specifications (Operable in environment where it would not be exposed to water splash)

※ When setting up drain piping, to prevent back pressure from other traps, be sure to install a check valve. Also install drain traps at each drain port.

※ Please consult your Orion dealer for further details.