เครื่องทำลมแห้ง ( Air Dryer )

เครื่องทำลมแห้ง หรือ ( Air Dryer ) เป็นเครื่องที่ทำงานควบคู่กับเครื่องปั๊มลม หรือ Air Compressor มีหน้าที่คือลดปริมาณน้ำและความชื้นที่ปนมาในระบบของลมอัด ทำให้ได้ลมที่สะอาดโดยปราศจากความชื้น ซึ่งลมที่ได้จาก Air Compressor หรือเครื่องปั๊มลมโดยตรงจะมีความชื้นอิ่มตัว 100 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นที่อยู่ในลมจะเกิดเป็นหยดน้ำขึ้นภายในระบบลม เมื่อมีอุณหภูมิลดต่ำลงหยดน้ำและลมชื้นจะสร้างความเสียหายให้กับระบบลม เครื่องจักร นอกจากนั้นยังมีโอกาสเกิดความเสียหายกับสินค้าของเราได้อีกด้วย ดังนั้น เครื่องทำลมแห้ง ( Air Dryer ) จึงถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ลมสะอาดปราศจากความชื้นหรือสามารถนำไปใช้งานต่อไปได้อย่างสมบูรณ์นั่นเอง 

ติดต่อเรา

Best Seller Product

เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer)

เครื่องทำลมแห้ง-Air-Dryer-ORION-ARX-series
เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) ORION ARX series
เครื่องทำลมแห้ง-Air-Dryer-ARX-Heavy-Duty
เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) ARX Heavy Duty
เครื่องทำลมแห้ง-Air-Dryer-RAX-Made-in-Japan
เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) RAX Made in Japan
เครื่องทำลมแห้ง-Air-Dryer-RAXE-Made-in-Japan
เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) RAXE Made in Japan