เครื่องทำลมแห้ง ( Air Dryer )

เครื่องทำลมแห้ง หรือ ( Air Dryer ) เป็นเครื่องที่ทำงานควบคู่กับเครื่องปั๊มลม หรือ Air Compressor มีหน้าที่คือลดปริมาณน้ำและความชื้นที่ปนมาในระบบของลมอัด ทำให้ได้ลมที่สะอาดโดยปราศจากความชื้น ซึ่งลมที่ได้จาก Air Compressor หรือเครื่องปั๊มลมโดยตรงจะมีความชื้นอิ่มตัว 100 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นที่อยู่ในลมจะเกิดเป็นหยดน้ำขึ้นภายในระบบลม เมื่อมีอุณหภูมิลดต่ำลงหยดน้ำและลมชื้นจะสร้างความเสียหายให้กับระบบลม เครื่องจักร นอกจากนั้นยังมีโอกาสเกิดความเสียหายกับสินค้าของเราได้อีกด้วย ดังนั้น เครื่องทำลมแห้ง ( Air Dryer ) จึงถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ลมสะอาดปราศจากความชื้นหรือสามารถนำไปใช้งานต่อไปได้อย่างสมบูรณ์นั่นเอง 

ติดต่อเรา

Best Seller Product

เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer)

ORION Air Dryer ARX Series
เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) ORION ARX series
เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) ARX Heavy Duty
ORION Light Duty and Heavy Duty RAX Series
เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) RAX Made in Japan
ORION Inverter Control RAXE Series
เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) RAXE Made in Japan