ฟิลเตอร์กรองอากาศ (Air Filter)

 ฟิลเตอร์กรองอากาศ (Air Filter) หรือตัวกรองอากาศ คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปรับปรุงคุณภาพของลม เนื่องจากลมที่ออกมาจากปั๊มลม อาจยังไม่สะอาดเพียงพอ ซึ่งเต็มไปด้วยไอน้ำแม้จะผ่านกระบวนการลดไอน้ำ พร้อมทั้งหม้อกรองลมหลัก (Main Filter) มาแล้วก็ตาม  และยังคงพบว่ามีฝุ่นละอองหลงเหลืออยู่ ฟิลเตอร์กรองอากาศ (Air Filter) หรือตัวกรองอากาศนี้ จะช่วยในการดักจับฝุ่นละออง หรือแม้กระทั่งไอน้ำ เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ติดต่อเรา

Best Seller Product

(Air Filter)

cleansir-section1
cleansir-section2