คลังจัดเก็บสินค้าถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูง โดยปัจจัยหลัก ๆ มักเกิดขึ้นจากการขาดกระบวนการจัดเก็บสินค้าและแบบแผนที่ชัดเจน ความประมาทและความเลินเล่อของพนักงาน และรวมถึงสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บสินค้าที่ไม่ถูกต้อง เช่น มีอุณหภูมิและระดับความชื้นที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานและการจัดเก็บสินค้า ดังนั้นบทความนี้ SIAMSEIMITSU เลยจะมาแนะนำเคล็ดลับในการจัดเก็บสินค้าที่ภาคอุตสาหกรรมควรทราบ สามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้กับภาคอุตสาหกรรมได้จริง มีเคล็ดลับอย่างไรนั้นมาดูกันเลย

การจัดการสินค้าและการจัดเก็บสินค้าที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้จริง

  • จัดทำกระบวนการจัดเก็บสินค้าให้ชัดเจน

การจัดเก็บสินค้าที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มต้นจากกระบวนการทำงานที่เป็นระบบมีแบบแผนที่ชัดเจน เพื่อที่พนักงานจะได้สามารถปฏิบัติงานตามได้อย่างเป็นระเบียบแบบแผน มีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ซึ่งควรมีการระบุอย่างละเอียดเป็นขั้นตอนไปเลยว่าการจัดเก็บสินค้าที่ถูกต้องต้องทำอย่างไร กำหนดระยะเวลา และควรมีภาพประกอบเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้แล้วกระบวนการทำงานควรครอบคลุมไปถึงตัวชี้วัดเพื่อเป็นการควบคุมการทำงานการจัดเก็บสินค้าด้วย เพื่อที่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และปรับปรุงแผนการจัดเก็บสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้

  • อบรมพนักงานให้มีวินัยเคร่งครัด

หลังจากวางแผนงานการจัดเก็บสินค้าแล้ว อย่าลืมอบรมพนักงานให้ปฏิบัติตามแผนอย่างมีวินัยเคร่งครัดด้วย เพราะต่อให้แผนงานมีประสิทธิภาพมากเท่าไร แต่หากพนักงานขาดความเข้าใจในการปฏิบัติ ผลลัพธ์ก็จะไม่ต่างจากเดิมเลย พนักงานทุกฝ่ายควรเข้าใจถึงหน้าที่ปฏิบัติงานของตนเอง และภาพรวมทั้งหมดของคลังสินค้าด้วย เพราะหากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสินค้า สุขภาพของทั้งตนเองและเพื่อนร่วมงานท่านอื่นด้วย

  • ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโกดังการจัดเก็บสินค้า

อุณหภูมิและระดับความชื้นในโกดังการจัดเก็บสินค้า คือสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลย เนื่องจากความชื้นและอุณหภูมที่ไม่เหมาะสม สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้าได้ทันที อีกทั้งความชื้นเพียงเล็กน้อยอาจทำให้พื้นเปียกลื่น จนทำให้เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มได้ง่าย ดังนั้นทุกโกดังจัดเก็บสินค้าควรต้องมีการติดตั้งเครื่องลดความชื้นและเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เพื่อคอยควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย และคงประสิทธิภาพในกระบวนการจัดเก็บสินค้าไว้อย่างสม่ำเสมอ

  • เช็กสต๊อกและปรับแผนคลังสินค้าให้อำนวยความสะดวกแก่พนักงาน

นอกจากการติดตั้งเครื่องลดความชื้น และเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จะช่วยลดปัญหาสินค้าเสื่อมคุณภาพได้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่พนักงานในคลังสินค้าก็ควรต้องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปด้วย ควรมีการจัดแผนงานเช็กสต๊อกสินค้า ปรับแผนงานและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพราะเมื่อหากเกิดปัญหาในการจัดเก็บสินค้าภายในโกดังจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และลดความเสียหายเป็นวงกว้างลงได้

ปัญหาที่พบเจอจากการจัดเก็บสินค้าที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ

  • สินค้าเสียหายและสูญหาย

ปัญหาสุดคลาสสิกในคลังสินค้าที่ขาดระเบียบแบบแผน คือการที่สินค้าเสียหายจากการตกหล่น เปียกชื้นขึ้นรา และสูญหายจากการจัดเก็บสินค้าที่ไม่เป็นระบบ เพราะคลังสินค้ามักมีสินค้าเป็นจำนวนมาก หากมีจัดเก็บสะเปะสะปะ ไม่มีการจัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บให้เรียบร้อย ก็มีโอกาสสูงที่สินค้าจะสูญหาย และเสียเวลาในการดำเนินการจัดส่งได้

  • ความล่าช้าและอุบัติเหตุจากขนย้ายสินค้า

โกดังสินค้าจำเป็นต้องมีการใช้งานเครื่องจักรในการขนย้ายสินค้า เพราะสินค้าบางชิ้นอาจมีน้ำหนักมาก ทั้งยังมีขนาดใหญ่จนเกิดกำลังความสามารถของคนปกติทั่วไป ซึ่งหากพนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องจักร ก็มีโอกาสสูงที่สินค้าอาจเกิดการตกหล่น เสียหาย ตกหล่นใส่พนักงาน และก่อให้เกิดอุบัติในขณะกระบวนการขนย้ายสินค้าและการจัดเก็บสินค้าได้

  • อันตรายที่เกิดขึ้นจากสายพานลำเลียงและการ Loading

เชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นข่าวกันบ้างแล้ว ว่ามีพนักงานประสบอุบัติเหตุร่างกายติดกับสายพานลำเลียงสินค้า หรือร่างกายถูกตรึงติดกับรถยกและรถบรรทุกสินค้า ซึ่งอันตรายเหล่านี้มักเกิดจากความเลินเล่อประมาทของพนักงาน และการวางแผนการจัดเก็บสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพทั้งนั้น

ซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Processor) / เครื่องลดความชื้น (Dehumidifier) กับ SIAMSEIMITSU

การวางแผนและปรับปรุงแผนการจัดเก็บสินค้า คุณสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตนเอง แต่เรื่องของเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น และเครื่องลดความชื้นที่เหมาะสมในการสร้างมาตรฐานที่ดีภายในโกดังการจัดเก็บสินค้า ต้องยกให้บริษัทสยามเซมิตซึ จำกัด เพราะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องลดความชื้น และเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จากแบรนด์ ORION ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ สินค้าของเรามีการการันตีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล เป็นสินค้าเกรดเดียวกับที่โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นต่างให้ความไว้วางใจ หากท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามทีมงานของเราได้ทันที เราพร้อมให้บริการคุณอย่างเต็มที่

หากคุณกำลังมองหาเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่ได้คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูง ท่านสามารถซื้อสินค้าจากแบรนด์ ORION ได้โดยตรงกับ SIAMSEIMITSU เพราะเราเป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายสินค้าแบรนด์ ORION ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ทางเรายินดีให้บริการจำหน่ายเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นจากแบรนด์ ORION ทั้งแบบขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดยคงประสิทธิภาพความแม่นยำสูง เพื่อให้รองรับการขนาดของห้องแลปและห้องปฏิบัติที่มีความหลากหลาย ซึ่งหากลูกค้าท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราได้โดยตรง ทีมงานของเราพร้อมให้คำแนะนำในการเลือกซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานของคุณ ติดต่อเราเลยตอนนี้

บริษัท สยาม เซมิตซึ จำกัด ตัวแทนจำหน่าย นำเข้า และให้บริการสินค้าแบรนด์ “ORION” ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เว็บไซต์ : https://www.siamseimitsu.co.th/dehumidifiers/  , https://www.siamseimitsu.co.th/precision-air-processor/