ห้องเซิฟเวอร์ (SERVER) ควรมีลักษณะอย่างไร

ห้อง Server ถือเป็นหัวใจสำคัญของทุกองค์กรและบริษัท เป็นศูนย์รวมอุปกรณ์สื่อสาร สายสัญญาณ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขององค์กรทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการบริหารจัดการดูแลข้อมูลขององค์กร ทำให้ห้อง Server จึงต้องมีระบบการควบคุมดูแลรักษาที่ดีเยี่ยมอยู่เสมอ มิเช่นนั้นข้อมูลขององค์กรอาจเกิดความเสียหายและสูญหายไปได้ โดยการสร้างห้อง Server ให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยที่ดีนั้น สิ่งสำคัญคือต้องประกอบไปด้วย 2 คุณลักษณะ ดังนี้

  • ห้อง Server ที่ดีต้องมีความเหมาะสมในการใช้งาน

ก่อนที่จะสร้างห้อง Server ห้องหนึ่ง คุณต้องพิจารณาและศึกษาข้อมูลองค์กรของคุณก่อนว่า มีปริมาณข้อมูลที่ต้องจัดเก็บมากน้อยขนาดไหน และต้องการแชร์ข้อมูลระหว่างแต่ละแผนกภายในองค์กรมากน้อยขนาดไหน เพื่อที่คุณจะได้กำหนดขนาดของห้อง Server ได้อย่างเหมาะสมต่อการใช้งาน รวมถึงการระบายอากาศภายในห้อง Server ต้องมีความสมดุล เพราะห้อง Server เป็นห้องที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการระบายความร้อนอยู่ตลอดเวลา จึงควรติดตั้งแอร์ไว้อย่างน้อย 2 ตัว พัดลม และเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นไว้ด้วย รวมถึงการจัดเรียงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สายไฟ และสายสัญญาณต่าง ๆ จัดวางอย่างเป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการบำรุงรักษาและสะดวกต่อการใช้งาน

  • ห้อง Server ที่ดีต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย

ห้อง Server ที่ดีต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมาก ๆ เนื่องจากหากเกิดความเสียหาย ข้อมูลภายในองค์กรมีโอกาสที่จะสูญหายได้ง่ายมาก ระบบความปลอดภัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าที่ถือเป็นหัวใจหลักของระบบความปลอดภัยภายในห้อง Server ต้องมีการออกแบบและวางแผนระบบสำรองไฟให้ดี หากเกิดปัญหาไฟขัดข้อง ระบบจะได้ไม่เกิดความเสียหายได้ และสุดท้ายคือระบบที่ห้ามลืมเด็ดขาด ระบบฉุกเฉิน ซึ่งเป็นส่วนที่ป้องกันการเกิดปัญหาด้านอัคคีภัย ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ทีหลัง

การดูแลรักษาห้อง Server เบื้องต้น

การดูแลรักษาห้อง Server เบื้องต้น
  • ทำความสะอาดห้อง Server อย่างสม่ำเสมอ

การทำความสะอาดห้อง Server สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการปัดกวาดทำความสะอาดฝุ่นและเศษขยะต่าง ๆ ภายในห้อง Server รวมถึงการจัดวางระเบียบสายไฟ สายสัญญาณ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องให้เป็นระเบียบ เพื่อที่ง่ายต่อการใช้งานในครั้งถัดไป

  • ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง Server ให้เหมาะสม

ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลห้อง Server ควรหมั่นตรวจเช็กระบบการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงระบบเครื่องปรับอากาศภายในห้อง Server อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาอัคคีภัยหรือปัญหาไอน้ำสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อาจตามมาในภายหลังได้

  • ตรวจเช็กอุปกรณ์เครื่องมือและระบบความปลอดภัยภายในห้อง Server อย่างสม่ำเสมอ

การเข้าใช้งานและดูแลรักษาห้อง Server ทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ควรมีการจดบันทึกและตรวจเช็กอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้อง Server อย่างละเอียดทุกครั้ง ซึ่งรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสำรองไฟ และระบบฉุกเฉิน เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าเครื่องมือต่าง ๆ ยังทำงานปกติ และไม่มีการเสื่อมชำรุดแต่อย่างใด ซึ่งหากตรวจพบเจอจุดชำรุดให้เร่งตรวจสอบอย่างละเอียด และดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์โดยทันที

ทำไมควรติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น และฟิลเตอร์กรองอากาศ (Air Filter) ในห้อง Server?

ทำไมควรติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น และฟิลเตอร์กรองอากาศ (Air Filter) ในห้อง Server

การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง Server ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะอุณหภูมิและความชื้นเพียงเล็กน้อย สามารถสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ ระบบความปลอดภัย และระบบศูนย์ข้อมูลภายในห้อง Server ได้ทันที ทำให้ทุกหน่วยงานจึงมีการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงฟิลเตอร์กรองอากาศภายในห้อง Server เพื่อควบคุมระดับอุณหภูมิและความชื้นในห้อง Server ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ISO27001 โดยถือเป็นระดับมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISMS เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเก็บรักษาข้อมูลขององค์กรท่านได้อย่างปลอดภัย

ซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Processor) และฟิลเตอร์กรองอากาศ (Air Filter) ซื้อที่ SIAMSEIMITSU

หากคุณกำลังมองหาเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงฟิลเตอร์กรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำสูง และมีระบบอัตโนมัติช่วยควบคุมดูแลอุณหภูมิและความชื้นในห้อง Server แต่ไม่รู้ว่าจะสั่งซื้อได้จากที่ไหน สามารถเลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์ ORION โดยสั่งซื้อได้ที่ SIAMSEIMITSU บริษัท สยาม เซมิตซึ จำกัด ตัวแทนในการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าแบรนด์ ORION อย่างเป็นทางการ

บริษัท สยาม เซมิตซึ จำกัด ตัวแทนจำหน่าย นำเข้า และให้บริการสินค้าแบรนด์ “ORION” ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เว็บไซต์ : https://www.siamseimitsu.co.th/dehumidifiers/