ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต เพื่อรักษา ควบคุม และสร้างสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิตให้ส่งประสิทธิผลสูงสุดต่อการผลิตสินค้าบริการ โดยจะมีเซนเซอร์ทำหน้าที่วัดค่าสัญญาณ Input ประมวลผล และส่งไปยังส่วนของ Output ของเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ในการปรับระดับอุณหภูมิและความชื้นให้มีความเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันทุกโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานการผลิตในระดับสากล ได้มีการวางแผนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นไว้สำหรับการใช้งาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับสินค้าบริการของตนให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงในระยะยาวนั่นเอง

ประเภทเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

  • เครื่องควบคุมอุณหภูมิหรือควบคุมความชื้นเพียงอย่างเดียว

เครื่องวัดและควบคุมระดับอุณหภูมิ หรือเครื่องวัดและควบคุมระดับความชื้นสัมพันธ์ในสภาพแวดล้อม ที่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งหากต้องการติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบเต็มที่ จำเป็นต้องมี 2 เครื่องติดตั้งไว้ ทั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องควบคุมความชื้นแยกส่วนกัน

  • เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่ทำงานทั้ง 2 ฟังก์ชันในเครื่องเดียว ซึ่งมีทั้งแบบขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยขนาดของเครื่องก็จะมีความเหมาะสมกับพื้นที่สภาพแวดล้อมในการติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่แตกต่างกัน หากพื้นที่มีขนาดใหญ่ก็ควรเลือกติดตั้งเครื่องขนาดใหญ่ เพื่อจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะเดียวกันหากพื้นที่ขนาดเล็กก็ควรเลือกไซซ์เล็ก เพื่อจะได้ประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่ายในระยะยาว

หลักการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

เมื่อเราวางระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น กำหนดค่าอุณหภูมิและความชื้นที่เราต้องการแล้ว ตัวควบคุมอุณหภูมิและความชื้นก็จะให้เซนเซอร์ทำหน้าที่หาผลต่างระหว่างค่าของอุณหภูมิและความชื้นจริงที่วัดได้ในขณะนั้น กับค่าอุณหภูมิและความชื้นที่เราต้องการ ซึ่งหากค่าอุณหภูมิและความชื้นจริงที่วัดได้ต่ำกว่าค่าที่ตั้งเป้าไว้ ระบบก็จะสั่งให้ Control Signal Output เร่งให้ตัว Heater ทำงานเพื่อเพิ่มอุณหภูมิขึ้น ในขณะเดียวกันหากค่าอุณหภูมิและความชื้นสูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้ ก็จะสั่งให้ Heater ทำงานน้อยลง เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเหมาะกับอุตสาหกรรมใดบ้าง

  • อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยา

ทุกโรงงานผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยา ทุกแห่งมักมีห้องแล็บสำหรับพัฒนาสูตรและตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ซึ่งห้องแล็บที่ได้คุณภาพในระดับสากล และสามารถผลิตของบริโภคได้ตรงตามที่กฎหมายกำหนด จำเป็นต้องมีระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นทุกแห่ง เพื่อรักษาและควบคุมสภาพแวดล้อม รวมถึงคุณภาพของกระบวนการผลิตให้ตรงตามที่เกณฑ์มาตรฐานกำหนด

  • อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้และเฟอร์นิเจอร์โลหะ เหล็กทั่วไป ทุกแห่งจำเป็นต้องมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอยู่ในโรงงานผลิตและโกดังเก็บสินค้าแทบทุกแห่ง เพราะอุณหภูมิที่แปรปรวนและระดับความชื้นเพียงเล็กน้อย ก็สามารถส่งผลให้ไม้เกิดการบวมเสียหาย และโลหะ เหล็กเกิดสนิมขึ้นได้ทันที

  • ฟาร์มเกษตรกร

ฟาร์มเพาะเห็ด และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ ควรที่จะต้องมีการติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นไว้ เพื่อควบคุมคุณภาพและเพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุด เนื่องจากพืชและสัตว์แต่ละชนิดต่างก็ต้องการสภาพแวดล้อมอุณหภูมิและความชื้นที่แตกต่างกัน เพื่อให้เจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด จำเป็นต้องมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นคอยปรับระดับให้เกิดความสมดุลเหมาะสมมากที่สุด

  • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชิ้นประกอบด้วยชิ้นส่วนเล็ก ๆ มากมาย หากถูกความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมก็จะทำให้ชิ้นส่วนต่าง ๆ เกิดความเสียหายได้ทันที ฉะนั้นทั้งในส่วนของโกดังเก็บสินค้า และโรงงานผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จึงต้องมีการติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นไว้ควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเสมอ

เข้าใจถึงหลักการทำงานและประเภทของเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นกันแล้ว ทีนี้มาถึงคำถามที่ว่าสามารถหาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงอะไหล่สำหรับการวางระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้จากที่ไหนกันบ้าง หากใครที่กำลังมองหาคำตอบในจุดนี้ บริษัท สยาม เซมิตซึ จำกัด ยินดีพร้อมที่จะให้บริการคุณ เรามีเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นคุณภาพดี จากแบรนด์ ORION ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กจำหน่าย พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้มีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณมากที่สุด ท่านใดสนใจสามารถติดต่อขอใช้บริการจากเราได้เลย @siamseimitsu

ซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Processor)กับ SIAMSEIMITSU

ทางเรายินดีให้บริการจำหน่ายเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นจากแบรนด์ ORION ทั้งแบบขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดยคงประสิทธิภาพความแม่นยำสูง เพื่อให้รองรับการขนาดของห้องแลปและห้องปฏิบัติที่มีความหลากหลาย ซึ่งหากลูกค้าท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราได้โดยตรง ทีมงานของเราพร้อมให้คำแนะนำในการเลือกซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานของคุณ ติดต่อเราเลยตอนนี้

บริษัท สยาม เซมิตซึ จำกัด ตัวแทนจำหน่าย นำเข้า และให้บริการสินค้าแบรนด์ “ORION” ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เว็บไซต์ : https://www.siamseimitsu.co.th/dehumidifiers/   , https://www.siamseimitsu.co.th/precision-air-processor/