ห้องแล็ป

ห้องปลอดเชื้อและห้องปฏิบัติการ (ห้องแลป) นับเป็นหนึ่งในสถานที่ ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเข้มงวดในการควบคุมระดับความชื้นและอุณหภูมิตลอด 24 ชั่วโมง (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องแลปแต่ละประเภท) หากมีการเปลี่ยนแปลงระดับความชื้นเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลต่อความปลอดภัยและคุณภาพของผลผลิตภายในห้องแลปได้ทันที

เนื่องด้วยประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศเป็นเมืองร้อนชื้นจึงควรมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เพื่อควบคุมและสร้างสภาพแวดล้อมภายในห้องแลปและห้องปลอดเชื้อให้มีอุณหภูมิเหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติการและเป็นการรักษาเครื่องมือให้ยังคงประสิทธิภาพในการทำงานได้สูงสุด

ประโยชน์ของเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Processor) ในห้องปลอดเชื้อและห้องปฏิบัติ (ห้องแลป)

  • ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายจากความชื้น

ห้องแลปและห้องปฏิบัติการก็เหมือนห้องทำงานอื่น ๆ ที่มีอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้า ซึ่งการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นจะช่วยให้คุณป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความเสียหายจากความชื้นได้ เนื่องจากห้องแลปและห้องปฏิบัติการในไทยมักมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หากไม่มีเครื่องมือควบคุม ไอน้ำและความชื้นที่เกิดจากระบบปรับอากาศจะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพและเกิดการชำรุดได้ รวมถึงความชื้นจากไอน้ำยังส่งผลต่อระบบไฟฟ้าภายในห้องแลปได้เช่นกัน หากไม่มีการควบคุมอุณหภูมิและระดับความชื้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานห้องแลปได้

  • รักษาคุณภาพของผลผลิตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

การติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นถือเป็นข้อปฏิบัติที่ห้องปลอดเชื้อและห้องแลปต้องพึงกระทำ เนื่องจากเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และลดของเสียที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยระดับความชื้นและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย อาจส่งผลให้ผลการทดลองหรือสินค้าภายในห้องแลปเกิดการคลาดเคลื่อนได้ทันที

  • ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นภายในห้องแลป

ในห้องแลปและห้องปฏิบัติการมักมีสารเคมีที่ไวต่อระดับอุณหภูมิและความชื้น หากไม่มีการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นไว้ใช้งาน เมื่อระดับอุณหภูมิและความชื้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก จะทำให้สารเคมีเหล่านั้นอาจเกิดปฏิกิริยาจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อห้องแลป รวมถึงเสี่ยงเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติการที่เข้าใช้งานห้องปฏิบัติการและผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้

ซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Processor) กับ SIAMSEIMITSU

หากคุณกำลังมองหาเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่ได้คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูง ท่านสามารถซื้อสินค้าจากแบรนด์ ORION ได้โดยตรงกับ SIAMSEIMITSU เพราะเราเป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายสินค้าแบรนด์ ORION ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ทางเรายินดีให้บริการจำหน่ายเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นจากแบรนด์ ORION ทั้งแบบขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดยคงประสิทธิภาพความแม่นยำสูง เพื่อให้รองรับการขนาดของห้องแลปและห้องปฏิบัติที่มีความหลากหลาย ซึ่งหากลูกค้าท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราได้โดยตรง ทีมงานของเราพร้อมให้คำแนะนำในการเลือกซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานของคุณ ติดต่อเราเลยตอนนี้

ห้อง-lab

References :

https://blqs.dmsc.moph.go.th/assets/userfile/N0715021rev01.pdf