การที่สภาพแวดล้อมภายในโรงงานอุตสาหกรรมเกิดการคอนเดนเสทขึ้น คือแสดงว่าสภาพความชื้นภายในโรงงานนั้นมีปริมาณสูงมากในระดับหนึ่ง ทำให้อาจส่งผลเสียต่ออุปกรณ์เครื่องจักร ความปลอดภัยของพนักงานภายในโรงงาน และรวมไปถึงตัวสินค้าจากกระบวนการผลิต ซึ่งแน่นอนว่าเราไม่สามารถห้ามความแปรปรวนของสภาวะอากาศได้ แต่เราสามารถควบคุมและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความชื้นภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้ หากมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทราบว่า Condense คืออะไร เพื่อให้การวางแผนรับมือเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Condense คืออะไรและเกิดจากอะไร?

Condensate คือกระบวนการที่สสารเปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลว ซึ่งสำคัญยิ่งในวัฏจักรน้ำ หรือที่เราพบเห็นกันง่าย ๆ ในกระบวนการเกิดฝน โดยการควบแน่นหรือ Condense สามารถเกิดขึ้นได้จากการที่อากาศเย็นลงจนถึงจุดน้ำค้าง (Dew Point) และเมื่อถึงจุดที่อากาศอิ่มตัวจากการสะสมก๊าซหรือไอน้ำเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถกักเก็บเพิ่มได้อีกต่อไปแล้ว ก็จะเกิดกระบวนการคอนเดนเสท คือก่อให้เกิดการก่อตัวของเมฆและฝนในชั้นบรรยากาศโลก รวมถึงหมอกบนพื้นดินด้วย

ในกรณีของ Condense ในโรงงานอุตสาหกรรม คือเกิดจากการที่ไอน้ำจากหม้อไอน้ำไหลผ่านท่อจนทำให้เกิดการสูญเสียความร้อน และเมื่อไหลผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ไอน้ำแบบไม่ผสมจะเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อน จนทำให้เกิดกระบวนการควบแน่น เปลี่ยนจากสถานะก๊าซหรือไอน้ำเป็นของเหลว ซึ่งเรียกว่า คอนเดนเสท

หรือในอีกกรณีหนึ่งนั้นการ Condense คือเกิดได้จากสภาวะอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีค่าความชื้นในปริมาณมากจนเกินไป และเมื่อมากระทบกับสภาวะอากาศหรือวัตถุเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจนถึงจุดน้ำค้าง ทำให้ความชื้นในอากาศภายในโรงงานเกิดการควบแน่นจนมีหยดน้ำ ซึ่งคุณสามารถสังเกตได้จากไอน้ำที่ติดตามกระจก สภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์เครื่องจักรภายในโรงงานนั่นเอง

Condense มีผลกระทบต่อสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไร?

  • สินค้าเกิดความชื้นและเสียหาย

หากสภาพแวดล้อมในโรงงานเกิดคอนเดนเสทขึ้น คือหมายความว่าความชื้นในโรงงานนั้นสูง ซึ่งความชื้นเหล่านี้อาจทำให้ตัวสินค้าจากกระบวนการผลิตในโรงงาน รวมถึงสินค้าที่จัดเก็บไว้เกิดความชื้น ขึ้นรา และเสียหายได้ หากสินค้าเป็นกลุ่มประเภทยาหรืออาหารที่มีความเข้มงวดสูง ตัวสินค้าอาจเกิดความเสียหายจนไม่ผ่านมาตรฐานที่กฎหมายรับรอง ทำให้ไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้เลย

  • สินค้าเสื่อมคุณภาพจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ

อาจไม่ใช่ผลกระทบโดยตรงต่อตัวสินค้า แต่การ Condensate คือสามารถส่งผลเสียต่อภาพรวมในกระบวนการผลิตสินค้าทั้งหมดจนทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพลงได้เช่นกัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงนั้นส่งผลเสียต่อเครื่องจักรโดยตรง ทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์กระบวนการผลิตเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น อาจเกิดการชำรุด ทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาไม่ได้คุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด อีกทั้งความชื้นที่มากจนเกินไปก็จะทำให้การทำงานของพนักงานในโรงงานลดประสิทธิภาพลง แต่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ หากคุณติดตั้งเครื่องควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ (Precision Air Processor)

ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิด้วย Precision Air Processor ซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น กับ SIAMSEIMITSU

เครื่องควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ (Precision Air Processor) แบรนด์ ORION ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งแบรนด์ ORION เป็นแบรนด์ที่ได้ทุกโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นให้ความไว้วางใจ เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะตัวเครื่อง Precision Air Processor ที่เราจำหน่ายนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงมาก ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังมีระบบอัตโนมัติในการช่วยควบคุมดูแลอุณหภูมิและระดับความชื้นในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานในการควบคุมดูแลตลอดเวลา ทุกปัญหาที่เกิดจาก Condense คือจบหายห่วงไปได้เลย ที่สำคัญทางเรายังมีทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำในการเลือกซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานของคุณ สามารถติดต่อเราได้เลย ติดต่อเราเลยตอนนี้

บริษัท สยาม เซมิตซึ จำกัด ตัวแทนจำหน่าย นำเข้า และให้บริการสินค้าแบรนด์ “ORION” ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เว็บไซต์ : https://www.siamseimitsu.co.th/dehumidifiers/ , https://www.siamseimitsu.co.th/precision-air-processor/