เครื่องกำจัดความชื้น-dehumidifier

ไอน้ำและความชื้นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกภาคอุตสาหกรรม โดยความชื้นนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยด้วยกัน ดังนั้นทุกโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่เป็นห้องแบบปิดและอากาศไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวก จึงนิยมติดตั้งเครื่องกำจัดความชื้นไว้เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องกำจัดความชื้นคืออะไร?

เครื่องกำจัดความชื้น คือเครื่องที่จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิและปริมาณความชื้นของสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเครื่องกำจัดความชื้นจะทำหน้าที่คล้ายกับเครื่องปรับอากาศ คอยวัดอุณหภูมิและความชื้นของสภาพแวดล้อมรอบข้าง แสดงตัวเลขให้คุณเห็นบนเครื่อง อีกทั้งเครื่องกำจัดความชื้นยังสามารถตั้งระบบให้ปรับระดับความชื้นให้เพิ่มหรือลดลงได้ตามความต้องการ ด้วยหลักการดูดความชื้นผ่านเข้าสู่แผงคอยล์เย็น และปล่อยอากาศแห้งออกมาเพื่อปรับอุณหภูมิสภาพแวดล้อมภายนอก

เครื่องกำจัดความชื้นและความจำเป็นในภาคอุตสาหกรรม

  • เครื่องกำจัดความชื้นกับกลุ่มอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี

โรงงานอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีที่มีการใช้งานเครื่องจักร สายพาน และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือพนักงานส่วนอื่น ๆ ซึ่งเครื่องจักรทั้งหมดส่วนใหญ่มักจะผลิตหรือมีส่วนประกอบของเหล็ก ยาง และพลาสติกอยู่เสมอ ความชื้นจะเข้าไปทำให้อุปกรณ์เครื่องจักรเหล่านี้สึกกร่อน และเสื่อมประสิทธิภาพได้ง่าย เพราะเหตุนี้เครื่องกำจัดความชื้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีการติดตั้งไว้เป็นอย่างมาก

  • เครื่องกำจัดความชื้นกับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารอบแห้ง

เครื่องกำจัดความชื้นเหมาะสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารอบแห้งเป็นอย่างมาก เพราะหากมีความชื้นภายในโรงงานหรือสถานที่จัดเก็บสินค้า มีโอกาสที่ความชื้นจะส่งผลต่อคุณภาพของอาหารให้เกิดการเน่าเสีย รวมถึงคุณภาพในการจัดเก็บอาหารลดลงได้ ดังนั้นการติดตั้งเครื่องกำจัดความชื้นที่สามารถปล่อยอากาศแห้งจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย

  • เครื่องกำจัดความชื้นกับกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร

โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะการเพาะปลูกและจำหน่ายเห็ดและดอกไม้ต่าง ๆ ควรจะต้องมีการติดตั้งเครื่องกำจัดความชื้นไว้ให้ภายในโรงเพาะเลี้ยงด้วย เนื่องจากเครื่องกำจัดความชื้นจะช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ อีกทั้งยังส่งผลดีในด้านการเก็บรักษาพืชผลิตอีกด้วย

  • เครื่องกำจัดความชื้นกับกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์

ห้องทดลองหรือห้องแล็บสำหรับคิดค้นและทดลองสูตรยา รวมถึงสารเคมีต่าง ๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรมการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีการติดตั้งเครื่องกำจัดความชื้น เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในห้องแล็บให้ปลอดเชื้อและเหมาะต่อการทดลองทางเคมี เพราะความชื้นเพียงเล็กน้อยสามารถส่งผลต่อสูตรยาแต่ละชนิดได้ทันที

  • เครื่องกำจัดความชื้นกับกลุ่มอุตสาหกรรม Warehouse

ในอุตสาหกรรมโกดังเก็บสินค้า สิ่งสำคัญคือคุณต้องปรับสภาพแวดล้อมในโกดังให้มีความพร้อมต่อการจัดเก็บสินค้าทุกประเภท ดังนั้นเครื่องกำจัดความชื้นจะช่วยปรับสภาพแวดล้อม ความชื้นและอุณหภูมิภายในโกดังให้เหมาะสมต่อการจัดเก็บสินค้าแต่ละห้องของสินค้าแต่ละประเภทเลย

เครื่องกำจัดความชื้นถือเป็นอุปกรณ์จำเป็นที่ทุกโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีติดไว้ เพราะสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นมากหรือน้อยเกินไป สามารถส่งผลเสียกระทบต่อทุกส่วนในภาคอุตสาหกรรมเลยทีเดียว ไม่เพียงแต่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนักงานภายในอุตสาหกรรม แต่ยังส่งผลเสียต่อคุณภาพของสินค้า และประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานและเครื่องจักรด้วย ฉะนั้นอย่ารอช้าเจ้าของกิจการทุกท่าน หากใครที่ยังไม่ติดตั้งเครื่องกำจัดความชื้นไว้ภายในโรงงานของคุณ ติดต่อ บริษัท สยาม เซมิตซึ จำกัด ทีมงานของเราพร้อมให้คำแนะนำและความช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่

Dehumidifier ORION

บริษัท สยาม เซมิตซึ จำกัด ตัวแทนจำหน่าย นำเข้า และให้บริการสินค้าแบรนด์ “ORION” ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เว็บไซต์ : https://www.siamseimitsu.co.th/dehumidifiers/