การตรวจความชื้นและวางแผนวิธีปรับลดระดับความชื้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากระดับความชื้นในอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่หากใครสงสัยว่าทำไมโรงงานอุตสาหกรรมถึงต้องตรวจความชื้นนั้น เรามีเหตุผล 7 ข้อสำคัญ ดังต่อไปนี้

7 ปัจจัยสำคัญที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องตรวจความชื้น

 • เพื่อควบคุมมาตรฐานคุณภาพของสินค้า

การตรวจเช็กความชื้นจะช่วยให้คุณรับรู้ได้ว่าระดับความชื้นนั้นอยู่ในระดับที่ดีตรงตามมาตรฐานหรือไม่ หากสูงหรือต่ำเกินไปก็จะได้ปรับลดระดับความชื้นให้เหมาะสมต่อการรักษาและคงคุณภาพสินค้า

 • เพื่อควบคุมมาตรฐานกระบวนการผลิต

การปรับลดระดับความชื้นสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานและเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้ ซึ่งระดับความชื้นควรอยู่ในเกณฑ์ที่พนักงานรู้สึกสบายตัว พร้อมต่อการทำงานมากที่สุด

 • เพื่อรักษาและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี

สภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทำงานจำเป็นต้องมีระดับความชื้นที่เหมาะสม ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป โดยการจะควบคุมรักษาปรับลดระดับความชื้นจำเป็นต้องมีการตรวจความชื้นอย่างสม่ำเสมอ จึงจะควบคุมความชื้นได้อย่างแม่นยำ

 • เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน

ระดับความชื้นที่ต่ำกว่ามาตรฐานมักส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนักงาน ทำให้พนักงานไม่สบายตัว ทั้งยังทำให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว ทำงานไม่ได้มาตรฐาน โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในการทำงานก็สูงขึ้นด้วย

 • เพื่อคำนวณจุดติดตั้งเครื่องลดความชื้นได้แม่นยำ

โรงงานหรืออาคารอุตสาหกรรมมักมีพื้นที่ขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีการตรวจความชื้นก่อนดำเนินการติดตั้งเครื่องลดความชื้นทุกครั้ง เพื่อที่คุณจะได้ใช้ประโยชน์และดำเนินการติดตั้งเครื่องลดความชื้นได้ตรงจุด สามารถลดระดับความชื้นได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

 • เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและเครื่องใช้

การตรวจความชื้นจะทำให้คุณรู้ได้ทันทีว่าระดับความชื้นในโรงงานจุดไหนนั้นสูงหรือต่ำเกินไป คุณจะได้ติดตั้งเครื่องลดความชื้น ใช้เพื่อประโยชน์ควบคุมและลดระดับความชื้นได้ตรงจุด ลดปัญหาการเกิดสนิมและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้นานยิ่งขึ้น

 • เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

การตรวจความชื้นจะช่วยให้คุณวางแผนวิธีลดความชื้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการแก้ไขที่ไม่ตรงจุดได้อย่างดี

ความชื้นภายในห้องสูงเกินไปรู้ได้อย่างไร?

ในกรณีที่ความชื้นภายในห้องสูงมากเกินไป เราสามารถสังเกตได้จากสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในห้อง โดยห้องจะมีกลิ่นเหม็นอับตามเฟอร์นิเจอร์ พรม และผ้า มีไอน้ำตามกระจกหรือหน้าต่าง รวมถึงเกิดคราบน้ำและละอองน้ำตามจุดต่าง ๆ ภายในห้อง เช่น คราบน้ำบนผ้า พื้นไม้แข็ง ใต้อ่างล้างจาน หรือใต้อ่างล้างหน้า หากเกิดสัญญาณเหล่านี้ให้รีบดำเนินการวิธีลดความชื้นโดยด่วน

สาเหตุของการเกิดความชื้น?

 • กระบวนการผลิต

เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตมักมีระบบระบายอากาศและระบายความเย็นอยู่เสมอ เพื่อควบคุมมาตรฐานและคงรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร หากโรงงานไม่มีมาตรการวิธีลดความชื้นที่มีประสิทธิภาพ หรือไม่ได้มีการวางแผนติดตั้งเครื่องลดความชื้นประโยชน์เพื่อควบคุมความชื้นในอากาศให้มีความแม่นยำ เครื่องจักรจะมีการระบายไอน้ำและความเย็นออกมาจนทำให้ระดับความชื้นในอากาศมีสูงมากเกินมาตรฐานได้

 • สภาพแวดล้อม

สภาพภูมิอากาศที่ตั้งและบริเวณรอบ ๆ ของอาคารสถานที่ รวมถึงสภาพภูมิอากาศในแต่ละฤดูกาลของประเทศไทยสามารถทำให้เกิดไอน้ำและความชื้นได้ หากอาคารอุตสาหกรรมตั้งอยู่ใกล้ทะเล แหล่งน้ำ หรือตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีปริมาณฝนตกบ่อย ไอน้ำและระดับความชื้นภายในและภายนอกโรงงานอุตสาหกรรมจะมีสูงมาก จำเป็นต้องมีการตรวจและลดระดับความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่เสมอ มิเช่นนั้นอาจส่งผลเสียต่อกระบวนการผลิตและสินค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้

ผลกระทบเมื่อความชื้นต่ำหรือสูงมากจนเกินไป

 • สินค้าเสื่อมคุณภาพและเกิดการเสียหาย

ระดับความชื้นสัมพัทธ์ที่มากเกินไปอาจทำให้สินค้าเกิดความเสียหายได้ จำเป็นต้องมีการลดระดับความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากความชื้นจะไปกระตุ้นให้เกิดเชื้อราและเชื้อโรค ทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพลง อีกทั้งระดับความชื้นที่ต่ำเกินไปก็สามารถส่งผลต่อคุณภาพสินค้าได้เช่นกัน เมื่อความชื้นในอากาศมีน้อย อากาศจะดึงความชื้นรอบ ๆ แทน ทำให้สินค้าบางประเภทอาจเกิดการแตกร้าวได้

 • เครื่องจักรเสื่อมสภาพและเกิดสนิม

เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงงานมักมีส่วนประกอบของเหล็ก ยาง และพลาสติก เมื่อเครื่องจักรเหล่านี้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีมาตรการควบคุมวิธีลดความชื้นที่ถูกต้อง จนทำให้มีความชื้นเกินหรือต่ำกว่ามาตรฐานเป็นระยะเวลานาน เหล็กจะทำปฏิกิริยาจนทำให้เกิดสนิม เครื่องจักรจะเสื่อมสภาพและลดประสิทธิภาพในการทำงานลงอย่างรวดเร็ว

 • เป็นอันตรายต่อสุขภาพพนักงาน

เครื่องลดความชื้นนั้นมีประโยชน์โดยตรงต่อสุขภาพพนักงาน เนื่องจากระดับความชื้นที่สูงหรือต่ำเกินไปจะทำให้ร่างกายของพนักงานไม่รู้สึกสบายตัว อันตรายต่อความร้อนและระดับอุณหภูมิภายในร่างกายไม่คงที่ ทำให้เกิดความเครียด หายใจลำบาก รู้สึกอึดอัด และในกรณีที่ร้ายแรงอาจทำให้เส้นเลือดในสมองแตกได้

วิธีลดความชื้นในอาคารอุตสาหกรรม

 • เปิดอาคารเพื่อระบายอากาศ

วิธีลดความชื้นและกลิ่นเหม็นอับสามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการปิดแอร์และเปิดหน้าต่างระบายอากาศ เปิดให้แสงแดดเข้ามาช่วยปรับระดับความชื้นและอุณหภูมิภายในอาคารให้ปลอดโปร่งยิ่งขึ้น

 • หมั่นทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

การเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงทำความสะอาดภายในโรงงานจะช่วยขจัดและลดความชื้นสะสมภายในอาคารได้เป็นอย่างดี แต่อย่าลืมตรวจเช็กให้พื้นและอุปกรณ์เครื่องจักรแห้งสนิทก่อนเปิดใช้งานด้วย

 • หมั่นตรวจเช็กความชื้น

วิธีลดความชื้นที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มด้วยการตรวจระดับความชื้นที่แม่นยำ ซึ่งเราแนะนำให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นตรวจเช็กอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้ปรับลดความชื้นได้อย่างทันท่วงที

เครื่องลดความชื้นนั้นมีประโยชน์อย่างไร?

เครื่องลดความชื้น นั้นมีประโยชน์ที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่จะมีประสิทธิภาพในการลดระดับความชื้นที่รวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่ได้เป็นวงกว้างจนนิยมติดตั้งในอาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรักษามาตรฐานและคงประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิตแล้ว แต่ในปัจจุบันก็มีเริ่มมีการนำเครื่องลดความชื้นมาติดตั้งใช้งานในอาคารบ้านเรือนและสำนักงานด้วยเช่นกัน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยเป็นแบบร้อนชื้น และมีฝนตกเกือบตลอดปี หากไม่มีการติดตั้งเครื่องลดความชื้นเพื่อประโยชน์ใช้งานในอาคารแล้ว เอกสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้อื่น ๆ ภายในอาคารบ้านเรือนและสำนักงานก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการขึ้นเชื้อราหรือกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ หลายบริษัทจึงเริ่มมีมาตรการวิธีควบคุมและลดความชื้นในองค์กรมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท

ซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Processor) / เครื่องลดความชื้น ( Dehumidifier ) กับ SIAMSEIMITSU

   หากคุณกำลังมองหาเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่ได้คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูง ท่านสามารถซื้อสินค้าจากแบรนด์ ORION ได้โดยตรงกับ SIAMSEIMITSU เพราะเราเป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายสินค้าแบรนด์ ORION ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ทางเรายินดีให้บริการจำหน่ายเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นจากแบรนด์ ORION ทั้งแบบขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดยคงประสิทธิภาพความแม่นยำสูง เพื่อให้รองรับการขนาดของห้องแลปและห้องปฏิบัติที่มีความหลากหลาย ซึ่งหากลูกค้าท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราได้โดยตรง ทีมงานของเราพร้อมให้คำแนะนำในการเลือกซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานของคุณ ติดต่อเราเลยตอนนี้

บริษัท สยาม เซมิตซึ จำกัด ตัวแทนจำหน่าย นำเข้า และให้บริการสินค้าแบรนด์ “ORION” ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เว็บไซต์ : https://www.siamseimitsu.co.th/dehumidifiers/ , https://www.siamseimitsu.co.th/precision-air-processor/