ปัจจุบันตัวกรองอากาศกับอุตสาหกรรมอาหารถือเป็นของคู่กันที่ทุกโรงงานแทบต้องมีติดไว้ เนื่องจากผลกระทบจากคุณภาพอากาศที่มีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกมากมาย รวมถึงปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งปนเปื้อนในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค เมื่อรับประทานอาหารที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานลงไปได้

ดังนั้นทุกโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย รวมถึงมีการติดตั้งตัวกรองอากาศอุตสาหกรรม (Air Filter) เพื่อเข้ามาควบคุมและกำจัดสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค สามารถผลิตอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่แท้จริงแล้ว รู้หรือไม่ว่าตัวกรองอากาศอุตสาหกรรมยังมีประโยชน์และความสำคัญมากกว่าเป็นเพียงแค่ตัวกรองอากาศและมีความสำคัญอย่างไรนั้นมาหาคำตอบไปพร้อมกันเลย

ตัวกรองอากาศอุตสาหกรรมมีความสำคัญกับอุตสาหกรรมอาหารอย่างไร?

  • ปกป้องคุณภาพของผลิตภัณฑ์

การผลิตอาหารทุกประเภท อากาศที่สะอาด คือส่วนประกอบสำคัญในการผลิตสินค้าทั้งหมด ซึ่งตัวกรองอากาศอุตสาหกรรมจะเข้ามาช่วยกรองอากาศทั้งจากกระบวนการผลิต อากาศเสียที่เกิดจากเครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในโรงงานให้มีความสะอาด ปลอดภัยไร้ฝุ่นและสิ่งปนเปื้อน สามารถคงคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิตได้ตรงตามมาตรฐานสากล ลดการปนเปื้อนในอาหารและบรรจุภัณฑ์ลงได้

  • ปกป้องสุขภาพของพนักงานในโรงงาน

ตัวกรองอากาศอุตสาหกรรม คือปัจจัยสำคัญในการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้ถูกหลักสุขอนามัยและเป็นมิตรต่อสุขภาพของพนักงาน สภาพแวดล้อมการทำงานที่เต็มไปฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อน ในระยะยาวอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนักงานได้ โดยมีโอกาสสูงที่พนักงานจะป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ ที่สำคัญตัวกรองอากาศอุตสาหกรรมยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างสภาพความพร้อมของพนักงานให้มีความพร้อมต่อการทำงานมากที่สุด ยิ่งพนักงานมีความพร้อมมากเท่าไร ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าก็จะยิ่งมีสูงมากเท่านั้น

  • มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและรักษาประสบการณ์ดี ๆ ให้ลูกค้า

การมีสารปนเปื้อนในอาหารนั้นสามารถส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าและส่งผลเสียร้ายแรงต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์บริษัทเป็นอย่างมาก ซึ่งหากลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีเพียงแค่ครั้งเดียว เช่น การพบเจอสิ่งปนเปื้อนในตัวสินค้าระดับ Food Grade ลูกค้าอาจตัดสินใจเลิกซื้อสินค้าจากแบรนด์นี้ไปได้เลย และที่สำคัญยังอาจทำให้เกิดมุมมองและทัศนคติด้านลบต่อตัวสินค้าและแบรนด์จากลูกค้าได้เป็นวงกว้างอีกด้วย ดังนั้นการติดตั้งตัวกรองอากาศอุตสาหกรรมไว้เสียก่อน ถือเป็นมาตรฐานการป้องกันที่เหมาะสมแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ล่วงหน้าในอนาคต

  • R&D ที่ได้มาตรฐานสากล

ทุกโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ได้มาตรฐานสากล มักจะต้องมีห้อง Clean Room ที่มีการติดตั้งตัวกรองอากาศอุตสาหกรรม หรือพื้นที่สำหรับทำการวิจัยและพัฒนาอาหารสูตรใหม่ ๆ เพื่อให้แบรนด์สินค้าเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง โดยห้อง Clean Room ต้องเป็นพื้นที่ที่ปราศจากเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนทุกชนิด สภาพแวดล้อมถูกหลักมาตรฐานสากล ISO 8 มีการติดตั้งตัวกรองอากาศอุตสาหกรรมช่วยกรองสิ่งสกปรก และเปลี่ยนอากาศที่มีการปนเปื้อนให้เป็นอากาศสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อที่ห้อง Clean Room แผนก R&D จะได้ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนทั้งหมด พร้อมต่อการคิดค้นสูตรอาหารใหม่ ๆ พัฒนาสูตรให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้นต่อไป

ซื้อตัวกรองอากาศอุตสาหกรรม (Air Filter) ซื้อกับ บริษัท สยาม เซมิตซึ จำกัด

บริษัท สยาม เซมิตซึ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายตัวกรองอากาศอุตสาหกรรม (Air Filter) และสินค้าอื่น ๆ จากแบรนด์ ORION ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งตัวกรองอากาศอุตสาหกรรมจากแบรนด์ ORION การันตีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง และไอน้ำ สามารถกรองอากาศได้ตรงตามมาตรฐานสากล เป็นสินค้าที่โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นต่างให้ความไว้วางใจ ทั้งยังจำหน่ายในราคาที่สมเหตุสมผล หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทันที ทีมงานของเราพร้อมให้คำแนะนำและบริการคุณอย่างมืออาชีพ รับรองคุณจะได้รับความรู้ที่ถูกต้อง สามารถเลือกซื้อตัวกรองอากาศอุตสาหกรรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานและเหมาะสมต่อโรงงานอุตสาหกรรมอาหารของคุณอย่างแน่นอน

บริษัท สยาม เซมิตซึ จำกัด ตัวแทนจำหน่าย นำเข้า และให้บริการสินค้าแบรนด์ “ORION” ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เว็บไซต์ : https://www.siamseimitsu.co.th/air-filter/