ตัวกรองอากาศและระบบกำจัดฝุ่นละอองในอุตสาหกรรมอาหารและยาเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกโรงงานต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ เนื่องจากการปนเปื้อนของฝุ่นละอองเพียงเล็กน้อย ก็สามารถส่งผลต่อคุณภาพสินค้า สุขภาพความปลอดภัยของพนักงานและผู้บริโภคได้เลย รวมถึงจะทำให้มีหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยอีกด้วย หากไม่ผ่านเกณฑ์โรงงานก็มีโอกาสถูกสั่งปิดระงับการผลิต ส่งผลเสียต่อธุรกิจทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ทุกโรงงานอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องมีการติดตั้งตัวกรองอากาศไว้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนหลักการในการควบคุม และป้องกันอันตรายที่มีประสิทธิภาพ

“ฝุ่นละออง” อุปสรรคในอุตสาหกรรมอาหารและยา

ฝุ่นละอองเป็นหนึ่งในตัวแปรที่เกิดขึ้นได้จากกระบวนการผลิต และระบบลมอัดภายในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากในสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน อากาศจะมีฝุ่นละอองลอยปะปนอยู่แล้ว หากไม่มีตัวกรองอากาศ ระบบปั๊มลมก็จะดูดฝุ่นละอองและอากาศเข้าไปภายในระบบลมอัด ทำให้สายการผลิตมีการปะปนของฝุ่นละอองเข้าไปด้วย ทุกโรงงานจึงจำเป็นต้องตัวกรองอากาศคอยทำหน้ากรองฝุ่นละอองขนาดเล็กออกจากสายการผลิต

อีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและยา คือการเสื่อมสภาพของตัวเครื่องจักร และอุปกรณ์ของระบบลมอัดเองด้วย ซึ่งการเสื่อมสภาพของเครื่องปั๊มลม และอุปกรณ์ปรับสภาพลมต่าง ๆ เช่น เครื่องทำลมแห้ง ถังพักลม ท่อลม และรวมถึงตัวกรองอากาศ ทุกส่วนนี้หากไม่มีคุณภาพก็อาจทำให้เกิดฝุ่นละอองขึ้นได้เช่นกัน

ทำความเข้าใจกับ 3 หลักการสำคัญในการกำจัด “ฝุ่นละออง” อุปสรรคในอุตสาหกรรมอาหารและยา

1.หลักการทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมฝุ่นละออง

เริ่มต้นจากการศึกษาสภาพแวดล้อมและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดฝุ่นละอองภายในโรงงานอุตสาหกรรม จากนั้นให้นำระบบกำจัดฝุ่นละออง (Dust Collector System) มาติดตั้ง ประกอบไปด้วยระบบคัดแยกฝุ่นละอองโดยการตกเนื่องจากน้ำหนักฝุ่น ระบบไซโคลน เครื่องดักจับด้วยน้ำ ถุงกรอง และเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการทำงานในสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงาน และพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงดำเนินการติดตั้งเครื่องมือที่ช่วยกรองฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากสายการผลิต อย่างตัวกรองอากาศ (Air Filter) เข้าไปในระบบลมอัดด้วย จะได้เป็นการกำจัดฝุ่นละอองทุกช่องทาง จากนั้นให้ทำการเก็บสถิติตรวจวัดค่าฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง สำหรับจัดวางระบบมาตรการต่อไป

2.ฝึกอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องการป้องกันอันตรายจากฝุ่นละออง

ความรู้ความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญ ไม่เว้นแม้กระทั่งในเรื่องการป้องกันอันตรายจากฝุ่นละออง ผู้ประกอบการต้องมีการจัดหลักสูตรอบรมมอบความรู้ให้กับพนักงานทุกคนในโรงงานอุตสาหกรรม เกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบจากฝุ่นละออง รวมถึงมาตรการป้องกันเมื่อเกิดอันตรายจากฝุ่นละออง พนักงานทุกคนจะได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่และสิ่งทุกคนต้องช่วยกัน แม้ว่าจะมีตัวกรองอากาศหรือระบบกำจัดฝุ่นละอองที่ดี แต่ถ้าหากพนักงานขาดความรู้ที่ถูกต้อง การกำจัดฝุ่นก็จะไม่ประสบผลสำเร็จ

3.การออกกฎเกณฑ์หรือมาตรการป้องกันอันตรายจากฝุ่นละออง

นอกจากการติดตั้งตัวกรองอากาศและระบบกำจัดฝุ่นละอองแล้ว มาตรการป้องกันอันตรายจากฝุ่นละออง คือขั้นตอนที่ทุกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและยาต้อง Take Action เพราะเป็นขั้นตอนที่จะช่วยวางระบบภายในโรงงาน ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองซ้ำขึ้นอีกในอนาคต รวมถึงเมื่อเกิดปัญหาหรือพนักงานได้รับอันตรายจากฝุ่นละออง ทุกคนจะได้รับรู้ถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อรักษาสุขภาพที่ดี และลดโอกาสเสี่ยงอันตรายจากหนักให้เป็นเบาได้

ทราบถึงหลักการกำจัดฝุ่นละอองในอุตสาหกรรมอาหารและยาที่มีประสิทธิภาพกันแล้ว ผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการจัดวางระบบกำจัดฝุ่นละออง ต้องการติดตั้งตัวกรองอากาศ ตัวกรองฝุ่น และอุปกรณ์ในระบบลมอัดที่มีคุณภาพสูง สามารถติดต่อทีมงานของ บริษัท สยาม เซมิตซึ จำกัด ได้ทันที เพราะเราเป็นตัวแทนจำหน่าย นำเข้า และให้บริการสินค้าแบรนด์ ORION ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ รับรองปัญหาเรื่องฝุ่นละอองในอุตสาหกรรมอาหารและยาของคุณจะหมดไปในทันที

ซื้อตัวกรองอากาศอุตสาหกรรม (Air Filter) ซื้อกับ บริษัท สยาม เซมิตซึ จำกัด

บริษัท สยาม เซมิตซึ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายตัวกรองอากาศอุตสาหกรรม (Air Filter) และสินค้าอื่น ๆ จากแบรนด์ ORION ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งตัวกรองอากาศอุตสาหกรรมจากแบรนด์ ORION การันตีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง และไอน้ำ สามารถกรองอากาศได้ตรงตามมาตรฐานสากล เป็นสินค้าที่โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นต่างให้ความไว้วางใจ ทั้งยังจำหน่ายในราคาที่สมเหตุสมผล หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทันที ทีมงานของเราพร้อมให้คำแนะนำและบริการคุณอย่างมืออาชีพ รับรองคุณจะได้รับความรู้ที่ถูกต้อง สามารถเลือกซื้อตัวกรองอากาศอุตสาหกรรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานและเหมาะสมต่อโรงงานอุตสาหกรรมอาหารของคุณอย่างแน่นอน

บริษัท สยาม เซมิตซึ จำกัด ตัวแทนจำหน่าย นำเข้า และให้บริการสินค้าแบรนด์ “ORION” ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เว็บไซต์ : https://www.siamseimitsu.co.th/air-filter/