คอนเดนเซอร์ (Condenser) หรือที่หลายคนเรียกกันว่า คอยล์ร้อน เป็นอุปกรณ์สำคัญที่พบได้ในระบบทำความเย็นทั่วไป ตั้งแต่ระบบปรับอากาศทั้งภายในอาคาร รถยนต์ และไปจนถึงห้องแช่แข็ง ซึ่งมีหน้าที่หลักในการระบายความร้อนให้กับสารทำความเย็น โดยการเปลี่ยนสถานะสารทำความเย็นในสภาวะไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงและความดันสูงให้กลั่นตัวเป็นของเหลว ควบแน่นเอาความร้อนออกแต่ยังคงสถานะความดันอยู่ในระดับเดิม

ประเภทของคอนเดนเซอร์ (คอยล์ร้อน) และหลักการสำคัญในการทำงาน

  • คอนเดนเซอร์ชนิดระบายด้วยอากาศ (Air Cooled Condenser)

คอนเดนเซอร์ (คอยล์ร้อน) แบบระบายความร้อนด้วยอากาศออกจากผิวของคอนเดนเซอร์และสารทำความเย็น อาจจะใช้อากาศหมุนเวียนโดยธรรมชาติ หรือพัดลมช่วยก็ได้ เพื่อให้สารทำความเย็นในสถานะที่เป็นไอน้ำกลั่นตัวเป็นของเหลวอีกครั้ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคอนเดนเซอร์ประเภทนี้จะทำด้วยท่อทองแดงที่มีลักษณะเป็นตัวยูสอดอยู่ในครีบอะลูมิเนียมเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการระบายความร้อน เพราะอากาศที่ไหลผ่านคอนเดนเซอร์จะมีปริมาณน้อย จึงจำเป็นต้องทำให้พื้นที่ผิวของคอนเดนเซอร์มีมากขึ้น

  • คอนเดนเซอร์ชนิดระบายด้วยน้ำ (Water Cooled Condenser)

คอนเดนเซอร์ (คอยล์ร้อน) ชนิดที่ใช้น้ำเป็นตัวกลางในการระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็นในระบบคอนเดนเซอร์ เพื่อให้สารทำความเย็นอยู่ในสถานะแก๊สและควบแน่นกลั่นตัวเป็นสารทำความเย็นในสถานะของเหลว ซึ่งด้วยคุณสมบัติของน้ำและสารทำความเย็นที่แลกเปลี่ยนกัน จะทำให้น้ำมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น และมีบางส่วนระเหยกลายเป็นไอน้ำและอากาศจะพัดไอน้ำออกสู่ภายนอก โดยคอนเดนเซอร์ชนิดระบายด้วยน้ำจะถูกแบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ คอนเดนเซอร์แบบที่มีท่อสองชั้น คอนเดนเซอร์แบบที่มีขดท่อน้ำอยู่ภายในท่อใหญ่ และคอนเดนเซอร์แบบท่อใหญ่ที่มีท่อตรงภายใน ซึ่งเหมาะกับการใช้ทำความเย็นขนาดตั้งแต่ 2 ตันขึ้นไปจนถึงขนาด 100 ตัน เลยทีเดียว

  • คอนเดนเซอร์ชนิดระบายความร้อนแบบระเหย (Evaporative Condenser)

คอนเดนเซอร์ชนิดอีวาพอเรตีฟเป็นคอนเดนเซอร์ที่ใช้ทั้งอากาศและน้ำในการถ่ายเทความร้อนออกจากสารนำความเย็นในสถานะแก๊ส เพื่อให้น้ำยาที่อยู่ในสถานะแก๊สกลั่นตัวและเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำยาเหลว ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือการควบรวมนำเอาคอนเดนเซอร์ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ และหอระบายน้ำเย็นเข้ามารวมไว้ในตัวเดียว โดยน้ำจะถูกปั๊มจากถังด้านล่างแล้วส่งต่อไปยังคอนเดนเซอร์ก่อนจะตกลงสู่ก้นถัง และเมื่อสารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะเป็นไอที่มีอุณหภูมิสูง ความดันสูงแล้ว จะกระทบกับละอองน้ำแล้วกลั่นตัวเป็นของเหลว ในขณะที่สเปรย์น้ำฉีดไปยังคอนเดนเซอร์อยู่นั้น มอเตอร์พัดลมจะดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาและเป่าขึ้นไปด้านบนของคอนเดนเซอร์ผ่านตัวกันละอองไอน้ำ ซึ่งละอองน้ำบางส่วนเมื่อถูกความร้อนก็จะระเหยออกไป ระบบคอนเดนเซอร์ชนิดนี้จึงจำเป็นต้องมีระบบจ่ายน้ำจากภายนอก และระบบกักเก็บน้ำแบบลูกลอย เพื่อควบคุมระดับให้สมดุลอยู่ตลอดเวลา

เข้าใจถึงหลักการและประเภทของคอนเดนเซอร์กันแล้ว ดังนั้นอย่าลืมเลือกใช้งานคอนเดนเซอร์ (คอยล์ร้อน) ในรูปแบบที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และงานของคุณกันด้วย เพื่อที่คุณจะได้ดึงประสิทธิภาพในการทำความเย็นของคอนเดนเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ท่านใดที่กำลังมองหาผู้ให้บริการจำหน่ายเครื่องควบคุมอุณหภูมิ เครื่องลดความชื้น เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer)หรือเครื่องหล่อเย็น สามารถซื้อสินค้ากับ บริษัท สยาม เซมิตซึ จำกัด ได้ เพราะเราเป็นตัวแทนจำหน่าย นำเข้า และให้บริการสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ ORION ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ สนใจสินค้าตัวไหน หรือต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ สามารถสอบถามทีมงานเราได้ทันที